Cookie Handvest

Waar gaat dit Cookie Handvest over?

Wanneer u onze website https://panoramic-village.com/ bezoekt, worden cookies (en andere tracers) geplaatst of gelezen op de terminal die u gebruikt (uw computer, mobiele telefoon of tablet).

Dit beleid legt uit welke soorten cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Wij leggen ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot deze cookies en hoe u deze kunt uitoefenen.

Dit handvest geeft u aanvullende informatie op de Cookie Banner die u ziet wanneer u onze site bezoekt.

Dit handvest over cookies is opgesteld overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (bekend als de "Loi informatique et libertés" of "LIL") en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens ("RGDP") nr. 2016/679.

 

Wie is verantwoordelijk voor dit handvest?

De verantwoordelijke voor de verwerking is de vennootschap LES CHALETS DE LA MEIJE, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger Teyras Philippe.

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn als volgt PANORAMISCH DORP LA GRAVE, LIEU DIT DERRIERE L'EGLISE 05320 LA GRAVE.

De verantwoordelijke persoon is bereikbaar op het volgende nummer: 33 4 76 79 97 97.

Het contact e-mailadres is: contact@panoramic-village.com.

 

Wat is een cookie en waarvoor wordt het gebruikt?

Een cookie is een tracker. Wanneer een internetgebruiker een website bezoekt, kan er persoonlijke informatie over hem of haar worden verzameld.

Wanneer u uw computer gebruikt, worden de cookies beheerd door uw internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome).

Naast cookies zijn er nog andere soorten trackers (bv. onzichtbare pixel, vingerafdruk, lokale opslag, flash cookie).

Sommige cookies zijn intern op de website, andere zijn cookies van derden die op de website worden geplaatst door derden.

Gemakshalve gebruiken wij in dit beleid de term "cookies" om te verwijzen naar verschillende soorten trackers.

Een cookie kan verschillende persoonlijke gegevens over u verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer, de gebruikte browser, de datum en het tijdstip van de verbinding, de bezochte pagina's op de site, enz.

 

Welke soorten cookies gebruiken we op deze website?

De soorten cookies die wij op de website gebruiken zijn de volgende:

-cookies toestaan, die de werking van de site vergemakkelijken

-content personalisatie cookies

-publieksmeetcookies

Wij gebruiken trackers van Google (Analytics).

 

Hun beleid is te vinden op deze link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fr

-het delen van cookies op sociale netwerken

Wij gebruiken trackers die eigendom zijn van Facebook. Hun beleid is te vinden op deze link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Wij gebruiken trackers van YouTube en Google. Hun beleid is te vinden op deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

 

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot cookies?

 

In overeenstemming met artikel 82 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 wordt de internetgebruiker geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies.

 

Dit handvest maakt het mogelijk aan deze informatieplicht te voldoen.

 

Bovendien, als wij cookies gebruiken waarvoor de toestemming van de gebruiker nodig is, wordt de toestemming verkregen door het verschijnen van een Cookiebanner op de website.

Zolang de internetgebruiker niet is geïnformeerd en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, wordt dit type cookie niet op zijn terminal geplaatst of gelezen.

Voor elk type cookie (per doel) wordt toestemming gevraagd.

De lijst van derde aanbieders van cookies wordt gegeven op het moment van toestemming.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn keuze uit te stellen en later te beslissen. Zolang er geen toestemming is gegeven, worden er geen cookies geplaatst.

De gebruiker heeft de mogelijkheid het plaatsen van deze cookies te weigeren.

Zij kunnen hun toestemming te allen tijde en even gemakkelijk als zij die gegeven hebben, intrekken.

De gedeponeerde cookies hebben een maximale levensduur van 13 maanden. Aan het einde van deze periode wordt opnieuw om toestemming gevraagd.

De internetgebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij cookies kan uitschakelen door de instellingen van zijn/haar internetbrowser aan te passen:

Als de internetgebruiker de op zijn terminal opgeslagen cookies wil verwijderen en zijn browser wil instellen om cookies te weigeren, kan hij dat doen via de voorkeuren van zijn internetbrowser.

Deze browseropties met betrekking tot cookies zijn meestal te vinden in de menu's "Opties", "Voorkeuren" of "Extra" van de browser.

Om meer te weten te komen over de regels die van toepassing zijn op cookies, kan de internetgebruiker de volgende links raadplegen:

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-la-cnil-publie-de-nouvelles-lignes-directrices

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038783337

 

Lot van persoonsgegevens na overlijden - Recht op toegang, rectificatie, verwijdering en portabiliteit van gegevens

 

De bij een verwerking betrokken persoon kan richtlijnen vaststellen betreffende het bewaren, het wissen en het meedelen van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

 

De betrokkene van een verwerking heeft ook recht op toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en, onder bepaalde voorwaarden, portabiliteit van zijn persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken indien toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking is.

 

Het verzoek moet de volledige naam, het e-mailadres of het postadres van de betrokkene vermelden, ondertekend zijn en vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs.

 

Zij kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de eigenaar van de site op het volgende e-mailadres: contact@panoramic-village.com.

 

De betrokkene van een verwerking heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte